Tuesday, January 19, 2016

1

आपलीच उदासी
भिरभिरते आहे
दुपारच्या उन्हाळ वावटळीत

--
अनंत ढवळे 

No comments:

Post a Comment