Friday, January 8, 2016

हायकू

खिडकीच्या गजांमधून
काचेच्या पटातून
उजेड निथळतो कुठून कुठून

अनंत ढवळे


No comments:

Post a Comment