Saturday, April 19, 2014

 उघड्या बोडक्या टेकडीवर
 उतरून आलं आहे
 धूर  भरलं आभाळ

अनंत ढवळे

1 comment: