Tuesday, April 1, 2014


 मध्यरात्रीचे हायकू


अर्थहीन झाल्यात
बहुतेक गोष्टी
रस्ते, दिवे, ही मध्यरात्र

**

कुणाला बोलावताहेत
या उन्हाळ मध्यरात्री
झाडांच्या विरक्त सावल्या

अनंत ढवळेNo comments:

Post a Comment