Thursday, January 16, 2014

कोकणातले हायकू २


पांढरी वाळू
निळा समुद्र
कष्टाने काळवंडलेले लोक...

अनंत ढवळे

No comments:

Post a Comment