Monday, January 13, 2014

कोकणातले हायकू

कोकणातली उदास संध्याकाळ
माडांपलीकडून
समुद्र घोंघावतोय

अनंत ढवळे

No comments:

Post a Comment