Monday, October 9, 2017

मेपल

 रंग बदलू जाताहेत
 मेपलची पाने
अजून एक वर्ष उलटून गेलेलं

**

अनंत  ढवळे

No comments:

Post a Comment